Προσφορά Mothercare - ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ

1 ... 189 190 192 194 195 ... 292
Φυλλάδια Mothercare - Εκπτωτικά προϊόντα - μαξιλάρι, ζώνη. Σελίδα 192.
1 ... 189 190 192 194 195 ... 292

Προϊόντα σε αυτό το φυλλάδιο

Joie every stage ISOFIX -10% Hous Πόντου s στην καρτα Κατάλληλο για onoGérnon avánoo από Τη φορά του αυιοκινή Του, OINTS Κατάλληλο Υια ΤΟΠΟθέΤηση με μέτωΠΟ Πρ0S Τα εμπρός από 9 μέχρι 36 κιλά [ 12 εοον nepinou . 6 θέσε!s avánions: 2 όταν είναί Ton0θετημένο ανάηοδα και 4 όταν το κάθισμα κοιάει μπροσιά, ύστε το μικρό oas να κοιμάται άνετα. «Εύκολη Tonoernon με ISOFIX και Top Tet her όταν xpnoi μοΠΟΙΕίται κάθισμα Group 1, με φορά npos a εμπρό . Η Πλευρική Προστασία Προφυλάσσει Το κεφάλι. το σωμα και Tous Yopous. . Ta náveh Guard Surround Safety napéxouv npódem Πλευρική προστασία και "δηλώνουν" μ60a 00 κάθισμα όταν δεν joie χρησιμ ΟΠΟΙΟυνταί . Προσκέφαλο ρυθμιζομενο με Το ένα χέρι σε 10 διαφορετική ύψη . Τα Πλαϊνά πτερύγια AutoAdjust avoiyow Kabus το Προσκέφαλο σηκώνεται όσο μεγαλώνει το παιδί . Ενισχυμένο εοωτερικό από ατοάλι Που ενισχύει τη δομική ακεραιότητα του καθίσματο . Grov. Together: Το Προσκέφαλο καιη ζώνη ασφαλε¡as pu6plova Ταυτόχρονα Ετσι δεν xpeia Eai να ξαναπροοαρμόσετε Τη . Η 4ονη ασφαλε,as 5 σημείων ρυθμίζεται με ένα μόνο τράβηΥμα amber 078629 399,99e every stage xopís ISOFIX 078749 299 Joie spin 360 Ένα κάθισμα αυτοκινήτου Που Περιστρέφεται 360° για μεΥαλύτερη άνεση και ευκολία . Τοποθετείται κοιώνTas npos Ta Πίσω από τη Υέννηση éos 18κιλά/ 4 χρόνια . Ton0θετείται κοιώναs npoS Τα εμπρός από 9 κιλά ews 18 κιλά /4 Χρόνια . Περιστρέφεται 360 μο1pes για να βάζετε και να ΒΥόζειε TO Παιδί από Το κάθισμα Πανεύκολα . 5 θέσε's avákAnons τόσο όταν τον κάθισμα είναι Τοποθετημένο να κοιτά Πρ0STa Πίσω όσο και όταν είναι τοποθετημένο να κοιτά μπροστά . Μαξιλάρι "Grow TogetherTM, με ΠΟλλαηλέs θέσει s ρυθμι ρμενου Upous & σύστημα ζωνών Που ρυθμίζονται αυτοματα xapis να απαιτείται να ξαναπεράσετε TIS ζώνεs . ΥΠοστήριξη σε κεφάλι και ουμα Του Παιδιού Που μεγαλώνε -Ενοωματαμένη στήριξη για Τα n66a . YunAns noormas υφάσματα για μεγολύτερη άνεση . Ενου ματωμένο σύστημα εξαερισμού Που κρατά το μωρό -10% δροσερό ακόμα και TIS nio εστές ημέρεs . Εύκολη TonoGérnon στο αυτοκίνητο με Το σύστημα ISOFIX . Δασιάσε1s όταν κοπό μπροσιά: 55 x 45 x 671-76,5 εκ. . Διαστάσε's όταν κοιτά Πί00: 66. 169 x 45 x 56,863, 3 εκ. . Διάσταση Bons : 40 x 28,5 x 48 εκ. . Bápos: 11,95 κλά στην καρτα amily OINTS wo tone black 078470 449 192 ανοίξτε λίστα Yevvnơns . Bántiơns και κερδίστε μοναδικά Προνόμια!