Φυλλάδιο ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Απρίλιος 2024 - σελίδα 7 *

thumbnail - Φυλλάδια ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ - Εκπτωτικά προϊόντα - κουζινομηχανή, μπολ. Σελίδα 7.
7 / 96

* Ισχύει για όλα τα καταστήματα ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Δείτε περισσότερα

Προϊόντα σε αυτό το φυλλάδιο

 
Κ KOTEOBOAOE Πς να επιλέξεις την κουζινομηχανή σου; Ισχύς Η ισχύς μετριέται σε Watt και αναφέρεται στη δύναμη του μοτέρ. Κατά γενικό κανό- να, όσο ανεβαίνει η ισχύς του μηχανήμα- τος, Τόσο αυξάνονται και οι δυνα τότητές του , άρα και η αντοχή του στα ζυμματα και τις αναμείξεις. Χωρητικότητα Κάδου Η επιλογή μεγέθους εξαρτάται από τις ανάγκες σου . Η χωρητικότητα του κάδου Παίζει σημαντικό ρόλο στην ποσότητα των Παρασκευν Που θέλεις να δημιουρ- γήσεις. Όσο μεγαλύτερο κάδο έχει μία κουζινομηχανή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η οσότητα ζύμης ή Υλυκού, Που μπορείς να φτιάξεις. Ταχύτητα Όλες οι κουζινομηχανές σου δίνουν την ευελιξία να επιλέξεις το επίπεδο ταχύτη- τας ανάλογα με το πόσο μαλακά ή σκλη- ρά είναι τα υλικά σου. Ορισμένα μοντέλα μάλιστα, έχουν επιλογή για Πιο ομαλή έναρξη ανάμειξης, στε να μεινεται το Πιτσίλισμα . Αναδευτήρες & Εξαρτή ματα Κάθε κουζινομηχανή περιλαμβάνει τουλά- χιστον 3 βασικά εξαρτήματα, τον γάντζο ζύμης , τον αναδευτήρα για κέικ και μπΙ - σκότα, και το χτυπητήρι για μαρέγκα και κρέμα. Θα βρεις μοντέλα που περιλαμβά- νουν αρκετά επιπλέον εξαρτήματα, όπως blender, λεμονοστίφτη, κρεατομηχανή, Πολυκόφτη ή άλλα που σου δίνουν τη δυνατότητα να τα αγοράσεις ξεχωριστά. Αρκετές κουζινομηχανές διαθέτουν ειδική υποδοχή και μπορούν να μετατραπούν σε μηχανή κοπής κιμά, Παρασκευαστή φρέ- σκων ζυμαρικν , μύλο άλεσης και Πολλά ακόμα . Εσύ ορίζεις τη συνταγή, εκείνη είναι έτοιμη για δράση! Αλλες λειτουργίες ΜΜΑναδευτήρες Που μαζεύουν όλα τα υπο- λείμματα από τοΠλάι και τον Πάτο του μπολ, για ένα απόλυτα ομοιογενές μείγμα . Λειτουργία Pulse για ομοιόμορφο αποτέ λεσμα, ακόμα και στα πιο σκληρά συστα- τικά . Ενσωματωμένη Ψηφιακή ζυγαριά για μέγιστη ακρίβεια. 7

Άλλα φυλλάδια ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Τελευταία φυλλάδια